בקרה שמאית על עלויות פיתוח

בקרה שוטפת על מערך שיווקי מקרקעין בעיר בית שמש עבור משרד הבינוי והשיכון תוך התייחסות לערכי הקרקע ועלויות הפתוח בכל מתחם שיווק.

שירותי הקמת מחלקת היטל השבחה

הקמה של מחלקת היטל השבחה במועצה האזורית מטה יהודה, העבודה כללה בניית מערך ניהול ומעקב אחרי תכניות מקודמות בכל רחבי המועצה, גיוס שמאי מקרקעין לטובת ביצוע עבודות השמאות , פגישות עם יזמים וראשי יישובים ברחבי המועצה וניהול מערך גביית היטלי השבחה בכל רחבי המועצה.