שירותים

שירותי החברה

חברת מלמד מציעה שירותי ניהול ללקוחות פרטיים וציבוריים תוך הקפדה על עמידה בלוחות הזמנים, איכות הביצוע ותקציב הפרויקט. בכל פרויקט אנו מקפידים על יצירת תהליכים מובנים, עבודת צוות וחשיבה יצירתית ומעמיקה להצלחת הפרויקט. לכל עובדינו, מיומנות מתאימה, מקצועיות, ניסיון ורקע אקדמי בתחומם.

ניהול תכנון

ניתור חסמים

קומפילציה של תוכניות

בניית צוות תכנון

קידום תכנון 1:1250

קידום תכנון 1:500

קידום תכנון מפורט לביצוע

טיפול בהגדלות תקציביות

התמחות בGIS

תחשיבי שכ"ט לפי תעריפים

טיפול בוועדות התכנון השונות

התנהלות מול גופי ממשלה רלוונטים

תכנון מפורט לביצוע ופיקוח

פיקוח צמוד על עבודות באתר מול קבלנים מבצעים

בקרה על איכות הביצוע

הבטחת איכות ובקרת איכות

ליווי בתקופת הבדק

ניהול מסמכי הפרויקט

מניעת סכסוכים וניהול תביעות

ניהול הבטיחות

ניהול הרכש

מסירות

ניהול ותאום בין גורמי הפרויקט

בקרה ושמירה על תקציב הפרויקט

ניהול לו"ז, תכולה, סיכונים, כ"א ועוד

הכנת מכרזי ביצוע לקבלנים

קידום תכנון 1:250

הכנת אומדני עלויות - 705

בקרה הנדסית

בקרה לפני יציאה למכרז

בקרה על חשבונות חלקיים/סופיים

שירותי כמאות

הכנת אומדן עלויות ביצוע (טבלת 705)

שירותי אחסון קבצי DWG כולל השוואה כספית בין כל קובץ

תיאום תכנון בפרויקטים מורכבים

שמאות מקרקעין

שירותי הקמה וניהול מחלקת היטל השבחה עבור המועצה האזורית מטה יהודה.

שירותי שמאות מקרקעין וייעוץ לוועדות מקומיות במסגרת פינויים, פלישות והפקעות.

בחינת כדאיות כלכלית לתכניות, הקצאות ועוד.

ייעוץ בנושא ירידת ערך עקב פגיעה במקרקעין.

ייעוץ וליווי מיזמי מקרקעין.

מתן חוות דעת הנדסיות ושמאיות לבתי משפט.

יזמות והשקעה

מימון

תכנון וניהול ביצוע

השבחת נכסים

השכרת נכסים